MESTSKÉ ZÁSAHY 2013

Návrh na revitalizáciu južnej časti Námestia sv. Anny v Trenčíne s nefunkčným a chátrajúcim objektom bývalých verejných WC. Podpora pešej trasy a cyklotrasy. Vytvorenie chýbajúceho vodného prvku v rámci námestia.